Omfattende slaveri blant importert tjenerskap i Storbritannia

Tusenere av importerte arbeidere fungerer som slaver i hjemmene til rike familier i Storbritannia. Det siste året har det blitt innvilget knapt 19.000 visa for importerte arbeidere som skal arbeide i private hjem. En fersk undersøkelse blant slike arbeidere viser at 85 prosent av dem oppleverm psykologisk mishandling, 63 prosent har ikke tilgang til regelmessig mat, 81 prosent får ikke forlate huset og 33 prosent sier de ikke får noen lønn.

Kalayaan, en frivillig organisasjon som arbeider for fremmedarbeidere ansatt i private hjem, forteller om rekordmange som oppsøker organisasjonen med historier om menneskehandel. En stor andel av arbeiderne er kvinner som følger med rike familier fra Gulfen.

Reglene ble endret for et år siden, slik at disse arbeiderne nå har anledning til å skifte arbeidsgiver i løpet av de seks månedene visumet gjelder. Endringen kom etter forrige alarmerende rapport om konsekvensene av visumpolitikken for disse arbeiderne. Talspersoner for myndighetene kommenterer saken ved å henvise til Storbritannia sin verdensledende rolle i arbeidet mot moderne slaveri.

Kalayaan mener derimot, at i denne saken viser de britiske myndighetene en helt uforståelig likegyldighet til slavearbeid. Vanligvis er hovedproblemet i arbeidet mot slaveri at men ikke vet hvor slavene befinner seg. Men i dette tilfellet har man nøyaktig adresse til alle det gjelder, og likevel kjenner de ikke sine egne rettigheter.

Les mer i Guardian