Oljefondet har hundre ganger mer i skatteparadiser enn oppgitt

Statens pensjonsfond utland, populært kalt oljefondet, har investert over 100 ganger mer i skatteparadiser enn fondet selv oppgir. Dagens Næringsliv har innhentet det de kaller de reelle tallene, som viser at investeringene i skatteparadiser er på hele 145 milliarder kroner – ikke 1,4 milliarder, som fondet selv oppgir.

Årsaken til det enorme spriket er at oljefondet i 2014 endret metoden for å plassere aksjer og obligasjoner i forskjellige land. Det førte til at de tidligere investeringene i skatteparadiser, nå framstår som plassert for eksempel i Kina.

- Det kan virke som om Oljefondet og Finansdepartementet forsøker å pynte på fasaden i stedet for å adressere problemet direkte, sier Sigrid Klæboe Jacobsen i TaxJustice Network Norge i en kommentar til Dagens Næringsliv.

Representanter for pensjonsfondet avviser likevel disse anklagene. – Jeg kan avvise at den oppdaterte metoden for assosiering med land er et forsøk på å pynte fasaden, snarere har vi gjort denne omleggingen for å gi mer informasjon om hvordan vi rapporterer rundt land, sier kommunikasjonsrådgiver Line Aaltvedt i NBIM via epost til Dagens Næringsliv.

Les mer på Vest24.no