– Økonomipensum mangler fag om finansiell betydning av bærekraft og etikk

Økonomiutdanningene ved høyskoler og universiteter mangler i høy grad tema som ansvarlighet og bærekraft. Dette går fram av en undersøkelse gjort av konsulentselskapet EY for Norsk forum for ansvarlig og bærekraftige investeringer (Norsif). EY har gått gjennom pensum ved 21 økonomiutdanninger, og konkluderer med at bare 5 av undervisningsinstitusjonene inkluderer faglig innhold med direkte relevans til bærekraftige investeringer.
Til Dagens Næringsliv sier styreleder Heidi Finskas i Norsif at studentene må gjøres mer bevisste på at miljømessige og sosiale forhold også kan ha noe si for avkastningen til et selskap.

-Har vi en karbonboble, vil det sprekke i olje-, gass- og kullsektoren? Hvordan vil det i så fall påvirke selskapets inntjening, er det for risikabelt å investere? Slike spørsmål blir i liten grad stilt til økonomistudentene. Etikk og samfunnsansvar blir tatt inn i undervisningen i større utstrekning enn tidligere. – Det vi etterlyser nå er neste skritt, at man ikke bare tar inn den etiske biten, men også ser det finansielle aspektet – hvordan det påvirker selskaper og investorenes strategier, sier Finskas til DN.

Les mer i Dagens Næringsliv