Obama vant fredsprisen. Så likviderte han flere tusen

Nobels fredspris til Barack Obama skulle styrke fredsarbeidet hans. Det stikk motsatte skjedde, ifølge Kristian Berg Harpviken. Direktøren ved fredsforskningsinstituttet kaller prisen en "skivebom":

– De hadde et ønske om å styrke Obamas mandat til å gjennomføre politikken sin. Det hadde imidlertid den motsatte effekt fordi de som ikke hadde stemt på ham, fikk bekreftet sitt syn – at han først og fremst var en internasjonalist og ikke satte USAs interesser først. Det var ødeleggende, sier Harpviken til Aftenposten.

Når Obama går av etter 8 år som president, setter han rekord som den presidenten som har vært i krig lenger enn noen før han. Obamas strategi har vært å trekke ut bakkestyrker for å spare amerikanske liv, og i stedet prioritere operasjoner med spesialstyrker og droneangrep. En fersk rapport fra Det hvite hus argumenterer for at strategien med målrettete angrep mot enkeltpersoner har spart uskyldige liv. Dette skal ha skjedd ved å "redusere bruken av makt til et smalere nedslagsfelt".

Mye tyder på at Trump vil fortsette Obamas politikk med stadig pågående dronekrig.

Les mer i Aftenposten