Nytt kurs i profesjonsetikk ved Senter for Profesjonsstudier, HiOA

Et nytt kurs/ph.d.-emne arrangeres av Senter for profesjonsstudier høsten 2015. Kurset vil bestå av to samlinger ved Høgskolen i Oslo og Akershus (studiested Pilestredet): 14.-16. oktober og 4.-6. november. Kursledere er Edmund Henden og Anders Molander.

Mer info vil komme på SPS