Ny teori om profesjonalisering av norske ingeniører 1945-75

Nygård ønsker å vise kompleksiteten i ingeniørprofesjonens utvikling. Han mener det er viktig med et historisk blikk på ingeniørprofesjonen fordi:

– Det handler om å forstå samfunnet man er i. Det er en grunn til at vi er det vi er i dag. Det er viktig å vise historiens utvikling for å forstå dagen i dag.

– Ingeniørene er en av de viktigste yrkesgruppene vi har, og det er gjort lite forskning på den hittil. Jeg ønsker å vise kompleksiteten og nyansere oppfatningen av ingeniører. De blir jo ofte stereotypisk oppfattet som nerdete, sier Nygaard.

Lenke:
Kjelde: SPS, HiO