Ny lov om revisorer og regnskapsførere lagt fram

Revisor- og regnskapsførerlovutvalget har lagt fram sitt forslag til ny lov: NOU 2018:9.

Det er blant annet nye tilbud om at selvlærende dataprogrammer kan ta over stadig større del av regnskapsføringen, som ligger bak det nye lovforslaget.
Utvalget peker på at det vil kreves mer kompetanse blant regnskapsførere, men mener likevel at utdanning på bachelor-nivå er tilstrekkelig for å gjøre en god jobb innen feltet. Nødvendig praksis bør derimot økes fra to til tre år for bachelor-utdannete, mens kravet fortsatt vil ligge på to år for masterutdannete.

Utvalget går ellers inn for at regnskapsdokumentasjon ikke må oppbevares i mer enn fem år, mot ti år idag.

Les mer på regjeringen.no