Norske FN-soldater i Libanon utleverte fanger til tortur

I NRK-dokumentaren "Fanget av ild" som ble sendt på NRK1 mandag kveld kom det fram at norske FN-soldater i Sør-Libanon på 80- og 90-tallet utleverte libanesiske fanger til libanesisk politi, som igjen ga dem videre til de israelske okkupasjonsstyrkene i Sør-Libanon. Både hos libanesisk politi og israelerne ble de regelmessig torturert.

Ifølge enkelte soldater forekom det også at norske styrker selv brukte tortur på libanesiske fanger, under forhør som foregikk i hovedkvarteret i Ebel es Saqi.

Det norske engasjementet i Libanon ble bestemt på svært kort tid, og soldatene som reiste i de første kontingentene var dårlig forberedt på det de møtte. Området de skulle forsvare lå i skvis mellom libanesiske motstandsgrupper og den israelske okkupasjonshæren og deres lokale medhjelpere. Av de 22.000 soldatene som deltok i brigaden i Libanon gjennom 20 år, var det 21 som ikke kom tilbake i live.

Les mer på NRK