NorSea satser på landstrøm

NorSea Group vurderer å satse  100 millioner kroner på landstrøm på seks forsyningbaser langs kysten. Fimaet hevder at de ikke vil tjene særlig med penger på investeringen, som de hevder blir gjort primært for å gi kundene et bedre og mer framtidsrettet tilbud.

Om anleggene kommer på plass, vil 80-90 prosent av forsyningsbasene langs kysten tilby landstrøm. NorSea sier de merker økt interesse blant kundene, selv om de må gjøre investeringer i ombygging av båtene for å dra nytte av det nye tilbudet. Samtidig vil rederiene spare utgifter til NOx- og CO2-avgifter, når dieselmotorene kan skrus av ved landligge, melder Sysla.

Likevel er omleggingen bare såvidt i gang. I Bergen ble nylig antall båter som kan ta imot landstrøm fordoblet, da båt nummer to koblet seg til strømnettet fra land, et halvt år etter første båt. I Bergen er det innført halv havneavgift til miljøvennlige båter, samt billigere strøm, som var avgjørende for at rederiet tok kostnaden med ombygging.