Norges Bank: Oljefondet bør ut av olje og gass

I et brev til Finansdepartementet foreslår visesentralbanksjef Egil Matsen at Statens pensjonsfond utland fjerner olje- og gassaksjer fra referanseindeksen. Rådet er basert på reint finansielle argumenter.

Banken mener den norske staten er for utsatt for svingninger i olje- og gassprisene og framtidig lønnsomhet og bærekraft i olje- og gassektoren. Foruten oljefondet har staten store eierandeler i Statoil, som sammen med oljefondet fører til at staten er dobbelt så stor eksponering mot olje- og gassaksjer som hva som ville følge av en brei global askjeindeks.

Avkastningene fra petroleumsaksjer har vært langt lavere enn aksjemarkedet ellers i perioder med lave priser.

Beslutning i saken vil ikke bli tatt før høsten 2018.

Les mer i Bergens Tidende