NESS2015: ‘Contested Natures – new strategies, ideas and dialogues?’

Den samfunnsvitenskapelige miljøkonferansen NESS2015 blir arrangert i Trondheim 7.-9. juni. Årets tema er ‘Contested Natures – new strategies, ideas and dialogues?’

Det inviteres til abstracts innenfor emnet, med frist for innlevering senest 10. januar.

Abstracts må leveres online til arrangørene av hver arbeidsgruppe. Mer info her.

Andre viktige datoer:
31. januar: Melding om aksepterte abstracts
1. april: Frist for levering av ferdig papers
1. mai: Registreringsfrist

Ler mer på konferansens nettsted