NEON-konferansen Stavanger, november: frist for forslag 21. mars

«Bærekraftig organisering – nye handlingsrom?» er overskrift for NEON-dagene 2014. De finner sted i Stavanger 25.-27. november.
Arrangøren skriver på sine sider: "Hovedideen bak temavalget er å belyse de krav og forventninger som i dag og i den kommende generasjon vil prege samstyringen av organisasjoner i sterkt endrende omgivelser."
Medlemmer av NEON inviteres til å sende inn forslag til gruppesesjoner, der de står fritt til å foreslå både tema, arbeidsmåter og organisering. Frist for innsending av forslag er 21. mars. Forslag sendes til , eller
Mer infomasjon finnes, og oppdateringer vil komme på NEONs sider