Nedbemanning havner for ofte i retten

De siste årene er antallet arbeidsrettssaker tredoblet. De dreier seg ofte om oljebransjen på Vestlandet. Mange av disse sakene hadde ikke endt opp i retten dersom partene hadde bedre kunnskap om lov og rettspraksis.

En vanlig grunn til at slike saker havner i retten, er at arbeidsgiver og arbeidstaker er uenige om hvem som må gå. Arbeidsgiverne legger oftest størst vekt på kompetanse, mens arbeidstakerorganisasjonene prioriterer ansiennitetshensyn. Arbeidsmiljøloven stiller mange krav ved oppsigelser, og både ansiennitet og kompetansen legges vekt på.

Arbeidsmiljøsenteret appellerer til tillitsvalgte verneombud om å sette seg godt inn i lovverket, men også i rettspraksis og riktig framgangsmåte ved konflikt.

Les mer på Arbeidsmiljøsenteret