‘Nærpolitireformen’: Fra kontakt og forebygging til kontroll

[caption id="attachment_6390" align="alignright" width="256"] Venter i beredskap framfor å forhindre kriminalitet.[/caption]

Større enheter og avstander i politiet har ført til frustrasjon hos mange tjenestemenn. Mens politifolk tidligere kunne bruke tid på å bygge relasjoner og lokalkunnskap, blir nå politiet først tilkalt etter at noe har skjedd, til lokalmiljøer de ikke har noen inngående kunnskap om. Dette går fram av en rapport som legges fram på torsdag. Forskerne Christin Thea Wathne, Helene Gundhus og Niri Talberg har fått svar fra 3100 respondenter innenfor politiet. Wathne oppsummerer rapporten slik:

– Reformen flytter politiet fra mange av de tradisjonelle hjelpeoppgavene og til mer kontrollorienterte oppgaver: politiet skal kontrollere og reagere, framfor å hjelpe. Spissformulert dreier det seg om politiet skal tjene folket eller kontrollere det, sier hun til NTB.

Spesielt fra Oslo-politiet og Sørvest politidistrikt rapporteres det at tjenestemenn får beskjed om å stå på vent i stedet for å løse mindre oppgaver når det er stille. Det blir oppfattet som et resultat av 22. juli, at politiet skal bruke større ressurser til alltid å være klare for terror.

Les mer i Bergens Tidende