Mindre tillit til militarisert politi

Ny forskning viser at militarisering av politiet har en rekke negative konsekvenser. Studien, publisert i tidsskriftet PNAS, så på såkalte swat-teams, beredskapstropper som bruker militarisert utstyr og taktikk, i USA. Den fant at bruken av disse ikke hadde noen effekt på kriminalitet eller sikkerhet for politimenn. En annen del av studien fant at befolkningens støtte til politiet ble betydelig svekket med økende grad av militarisering.

Studien, som er skrevet av Jonathan Mummolo ved Princeton-universitetet i USA, fant at politiaksjoner med militarisert utstyr og taktikk langt oftere ble brukt i områder med afro-amerikansk befolkning enn andre steder, også om en legger kriminalitetsnivået til grunn. Studien tyder altså på at det allment aksepterte resonnementet om at gevinsten ved militarisering av politiet er økt trygghet for folket, men kostnaden er tap av sivile rettigheter, er feil.

Les studien i PNAS - | - Last ned studien (pdf)