Mindre skepsis til innvandrere siden 1993

Til tross for tildels høylytt diskusjon rundt innvandring i valgkampen, viser tallene at nordmenn er blitt langt mer positive til innvandring og innvandrere i løpet av de siste tiåra. Norsk Monitor-undersøkelsen har blitt gjennomført annen hver høst siden 1993, og stiller blant annet fem spørsmål knyttet til innvandring. Holdningene har blitt mer positive til innvandrere i løpet av drøyt to tiår.

Svarene viste i 1993 at det var flere (40 prosent)som så på innvandrere som en trussel mot norsk kultur enn de som la mest vekt vekt på innvandrernes gode bidrag til mangfold i mat og kultur (35 prosent). Dette er kraftig endret.

Til tross for at andelen innvandrere og barn av innvandrere er økt fra 2,3 prosent på landsbasis i 1993 til 7,8 prosent i 2015, er andelen som legger vekt på innvandrernes positive bidrag økt til 56 prosent. Skeptikerne er redusert til 28 prosent. Undersøkelsen i 2015 ble utført midt under den store flyktningekrisa, men det mye omtalte stemningsskiftet i folket i løpet av høsten 2015, er det lite støtte for i tallene fra Norsk Monitor.

Les mer i Aftenposten