Milevis fra å nå klimamålene

Statsbudsjettet legger opp til kutt i utslipp av klimagasser som vil ende med 11.5 prosent kutt i 2030, til tross for at Norge har forpliktet seg til minst 40 prosent kutt ved samme årstall. FNs klimapanel sier i sin ferske rapport (bildet) at vi globalt må kutte 50 prosent i 2030, noe som betyr at Norge som et rikt land, må kutte enda mer.

Forsker ved Cicero senter for klima­forskning, Bjørn Samset, er hard i kritikken av regjeringen: – Regjeringen har ingen idé om hvordan vi skal klare målene, sier Samset til Klassekampen

Utslippskuttene regjeringen legger opp til på hjemmebane baserer seg på teknologiutvikling, effektivisering og utfasing av fossil energi. Men den aktuelle politikken sikter mot en temperaturstigning på 3–4 grader, som ifølge Samset vil være katastrofal.

Ketil Kjenset (V) i energi- og miljøkomiteen innrømmer at det ser vanskelig ut. – Det må mer til. Men det betinger også at flere tar en større del av ansvaret. Det er vanskelig å se for seg hva Ap, Sp og KrF, som har vært veldig stille, skal klare å stille opp med. Vi skal vise politisk lederskap. Men dette handler også om å få en bred oppslutningen i folket om å bli med på omstillingen, sier han.

Les mer i Klassekampen