Masteroppgave: Bulgaria 7 år i EU – like korrupt

EU-medlemskap hjalp ikke Bulgaria i kampen mot korrupsjonen. Det er konklusjonen i Johanne Lie Tærums masteroppgave i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.
De manglende resultatene er overraskende, ettersom EU opprettholdt kondisjonalitetstiltak i Bulgaria også etter at kandidat-perioden tok slutt. Tærum fant at Bulgaria har et underliggende "system" som hindrer EU-tiltakene i å fungere. Andre forskere har kommet til samme resultat for Russlands del.

Bulgaria befinner seg forøvrig i nært selskap med flere EU-land i samme region på den internasjonale korrupsjonsstatistikken: Romania, Hellas og Italia.

Les mer på Transparency International