Masteroppgave: – Å bli tatt for korrupsjon påvirker ikke selskapets lønnsomhet

Å bli bøtlagt for korrupsjon har normalt ingen målbar langsiktig økonomisk konsekvens for store konserner. Det er konklusjonen på en masteroppgave levert at studentene Kasper Vagle og Stian Nalum Tvetene ved Norges Handelshøyskole NHH.

De to har sammenlignet lønnsomheten i 40 store selskaper som er tatt for korrupsjon av US Securities and Exchange Commission (SEC), med en kontrollgruppe av selskaper som som ikke er tatt for korrupsjon.

Verken ved analyse av aksjekurs, avkastning på justert egenkapital, markedsverdi eller risikojustert avkastning er det mulig å finne noen økonomisk ulempe for de korrupsjonsdømte selskapene. Faktisk viser det seg at det i de fleste årene vil lønne seg å investere i de korrupsjonsdømte selskapene framfor den ikke-korrupte kontrollgruppa.

Les mer på NHH