Massiv korrupsjon i internasjonal friidrett

Tidligere IAAF-president
Lamine Diack

Utvalget som har gransket det internasjonale friidrettsforbundet konkluderer med at korrupsjonen i forbundet har vært massiv. Korrupsjonen har ikke vært begrenset til enkeltindivider, men har vært innarbeidet i selve organisasjonen, hevdes det i del to av rapporten, som ble lagt fram i går. Utvalget, som har arbeidet på oppdrag for den internasjonale antidoping-organisasjonen WADA, skriver blant annet: – IAAFs styre kan ikke ha vært uvitende om utbredelsen av doping i friidretten og den manglende håndhevelsen av dopingreglementet.

Tidligere president i friidrettsforbundet Lamine Diack pekes i rapporten ut som direkte ansvarlig for deler av korrupsjonen. Diack ledet forbundet fram til Sebastian Coe tok over i august. Ifølge utvalget godkjente Diack, og syntes å ha personlig kjennskap til, den svindelen og utpressingen av utøvere som fant sted som følge av den illegitime styringsstrukturen han selv innførte.

Del én av rapporten avslørte omfattende doping i det russiske friidrettsforbundet, og det personlige vennskapet mellom Diack og Russlands president Vladimir Putin settes i forbindelse med korrupsjonen. Del to av rapporten konkluderer med at dopingskandalen også omfatter flere land enn Russland.

Les mer i Aftenposten