Masseturismen trugar berekraft

Cruise-skip, eksos. Lisens fri bruk, CC0
Cruise-skip, eksos. Lisens fri bruk, CC0*
Ei ny offentleg utgreiing (NOU) seier at reiselivsaktiviteten knytta til unike reisemål i Noreg har positive ringverknader for næringsliv og lokalsamfunn.Næringsminister Jan Christian Vestre seier i ei pressemelding at regjeringa vil leggje til rette for eit meir berekraftig og lønsamt reiseliv med arbeidsplassar for heile året.

Men høgt volum på turisttrafikken gjev òg utfordringar som akua forureining, skade på naturen, forsøpling og andre negative konksekvensar, som kan gje dårlegare opplevingar for turistane, og dårlegare trivsel for dei fastbuande.

Les meir i Kommunal rapport