Massesøksmål mot Aleris for utnyttelse av ‘konsulenter’

Fagforbundet har saksøker Aleris Ungplan & BOI på vegne av tidligere ansatte i konsernet. Blant påstandene er grove brudd på arbeidsmiljøloven, arbeidsuker på opp til 120 timer, mulige økonomiske bedragerier og dokumentfalsk og mulig uforsvarlig omsorgsarbeid.

17 tidligere konsulenter stiller seg bak anmeldelsen. Konsulentene har vært hyret inn som selvstendig næringsdrivende arbeidere i bofellesskap. Fagforbundet hevder dette gjøres fordi Aleris dermed unngår arbeidsgiveravgift, sosiale kostnader og overtid.

Aleris hadde i fjor en omsetning på nær to milliarder kroner, og noterte et overskudd på 98 millioner. Leder Mette Nord i Fagforbundet sier til FriFagbevegelse at hun aldri har sett lignende sosial dumping i norsk arbeidsliv.

Konsulenter forteller anonymt til Dagbladet at det eksisterer en fryktkultur i konsernet, og at konsulentene fikk klar forståelse av at de ikke ikke ville få flere oppdrag for konsernet dersom de var "vanskelige". Det forekom skift der konsulentene bare fikk sove tilsammen 10 timer i løpet av de 9 sammenhengende døgn på jobb.

Direktør i Aleris Omsorg, Erik Sandøy, mener Mette Nord forhåndsprosederer, og kommer med så grove påstander at de "faller på sin egen urimelighet".  Han sier at konsernet arbeider målbevisst for å få flere over på heltidsansettelser, og ser fram til å få alle sider av saken belyst i retten.

Les mer i FriFagbevegelse