Mange krav om åpent eierregister

To år er gått siden Stortinget vedtok å opprette et offenlig eierskapsregister. Det regjeringsoppnevnte hvitvaskingsutvalget som skulle følge opp vedtaket, foreslo i stedet et lukket register, der heller ikke børsnoterte selskaper skulle inkluderes. Innstillingen har nå mer enn femti høringsuttalelser, der mange går inn for at registeret må være åpent.

Tax Justice Network siterer fra uttalelsene i en egen "best of"-liste.  Journalistlaget mener at "utvalget har gått baklengs inn i problemstillingen, og kommet ut med baksiden frem". Blant de siterte er Norsk presseforbund, journalistlaget og redaktørforeningen, Brønnøysundregistrene, Revisorforeningen, Skattedirektoratet, LO og Redd Barna.

Les mer på Tax Justice Network