‘Makteliten’ overser makt utenfor Oslo

Makteliten i akademia består av 20 personer, ifølge forfatterne av boka Makteliten, som presenterer de 252 personene som "styrer Norge". Ingen av akademikerne når opp blant de 25 ypperste i maktpyramiden boka presenterer. Kritikere hevder at boka er så Oslo-sentrert at den ikke ser makt utenfor hovedstaden.

Professor Knut Arne Røvik ved Universitetet i Tromsø peker på at professor Arild Hervik ved Høgskolen i Molde ikke er kommet med blant de 20 mektigste innen akademia, selv om han blir omtalt som "en av akademias skjulte maktmennesker". Hervik har ledet 13 offentlige ekspertutvalg, og deltatt i ytterligere fem. Av disse har 13 endt opp som NOU (Norsk offentlig utredning).

Les mer på Khrono