Forside » Aktuelt » Linn Anette Korsvold og Ole Jacob Thomassen: Tiltak for å bedre sykepleiernes arbeidsmiljø er ofte individrettet

Linn Anette Korsvold og Ole Jacob Thomassen: Tiltak for å bedre sykepleiernes arbeidsmiljø er ofte individrettet

Pleie, omsorg. Foto: agilemktg1 via flickr.com. Public domainEn fagfellevurdert forskningsrapport fant at organisasjonsbaserte utfordringer i arbeidsmiljøet for sykepleiere ofte møtes med individuelt tilpassede tiltak. Ifølge de to forskerne Linn Anette Korsvold og Ole Jacob Thomassen fører dette til at hver enkelt sykepleier individuelt må finne løsninger på problemer påført dem av en organisasjon de har begrenset innflytelse på. Studien er utført med kvalitativ design basert på fokusgrupper.

Resultat: Funnene viser at en del sentrale mekanismer for psykososiale arbeidsmiljøutfordringer i stor grad individualiserer sykepleiernes arbeidsmiljøutfordringer. Dette funnet kommer frem gjennom informantenes erfaringer med avviksrapportering, kvantitativ kartlegging, HMS-tiltak og lederens personaloppfølging. Både enkeltvis og sammenlagt fungerer disse erfaringene slik at psykososialt arbeidsmiljø gjøres til noe privat og personlig – og ikke til organisatoriske utfordringer man kan arbeide kollektivt med.

Konklusjon: Når arbeidsmiljøutfordringer individualiseres, blir sykepleiere stående alene med disse utfordringene og må søke løsninger selv. Derfor trengs det måter å jobbe med arbeidsmiljø på som i større grad fokuserer på settingen. Det vil si arbeidsmåter som tar høyde for hvordan sykehusets organisering påvirker det psykososiale arbeidsmiljøet til sykepleierne.

Les hele artikkelen på sykepleien.no

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.