Forside » Aktuelt » Likestillingsprisen til Høgskolen i Bergen

Likestillingsprisen til Høgskolen i Bergen

Det er fjerde gang Kunnskapsdepartementet deler ut Likestillingsprisen. Formålet er å styrke og motivere universiteter, høyskoler og forskingsinstituttene i deres likestillingsarbeid.

Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif- komiteen) har vurdert og innstilt årets prisvinner, den har lagt vekt på at HiB har:
– laget en allsidig handlingsplan og satt av nærmere 2,4 millioner kroner i budsjettet til tiltak
– fulgt opp handlingsplanen og oppnådd resultater ved at andelen kvinnelige førsteamanuenser har økt med 36 % i perioden 2007- 2010, fra 37,7 % til 51,5 %
– tilnærmet lik fordeling av publikasjonspoeng mellom kvinner og menn og blant den høyeste kvinneandelen i sektoren. De kvinnelige forskerne ved høgskolen sto for 45 % av publikasjonspoengene i
– styrket ledelsesforankringen av likestillingsarbeidet, nå også integrert ved den generelle lederutdanningen 2009

 

Lenke: //www.regjeringen.no/nb/dep/kd/pressesenter/pressemeldinger/2011/likestillingsprisen-til-hogskolen-i-berg.html?id=630953
Kjelde: Kunnskapsdepartementet

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.