Forside » Aktuelt » Aasland trekker opp stigen

Aasland trekker opp stigen

Kunnskapsdepartmentet har derfor sendt et utkast til forskrift om endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning ut på høring.

Lenke: //www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2010/horing—utkast-til-forskrift-om-endring.html?id=622793
Kjelde: Kunnskapsdepartementet

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.