Leder i politiforum: – Historisk nedbygging av politiet

I en leder i Politiforum, organ for Norsk politiforbund, reises sterk kritikk mot politikerne for å ha "frasagt seg ansvaret for å styre tilstedeværelsen til maktorganet politiet". Dette ansvaret har de nå overlatt til politidirektøren. – Nå ser vi resultatet. Ved første korsvei, fjerner han 126 lensmannskontorer, fortsetter redaktør Ole Martin Mortvedt.

Mortvedt går også sterkt i rette med politidirektør Humlegård, som hevder at politiet selv ønsker reformen som innebærer nedbyggingen, og lederen spør retorisk: – Hvem er dette politiet, som ønsker denne nedbyggingen? Er det 12 politimestere og en politidirektør?

Mortvedt hevder at nærpolitireformen bare bygger på målbare parametre, mens det ikke finnes målbare parametre der hvor lensmannskontorene er ønskelige: de små møtene, de små samtalene og de små forebyggende tiltakene. Han hevder at det ikke vil bli noe av Humlegårds annonserte store økning i antallet nye bilpatruljer, og at tilliten til politireformen er tynnslitt blant mange politiansatte. – Manglende medvirkning, vakt annenhver helg og økte reiseutgifter fungerer som en effektiv motivasjonsdreper, ifølge lederen i Politiforum.

Les lederen i Politiforum