Krevende å planlegge megaprosjekt

Ved svært store prosjekter er det tilsvarende svært krevende for planleggerne å kalkulere kostnadene. Feilmarginen kan noen ganger bli hinsides enhver normal målestokk. Teknisk Ukeblad oppsummerer tre av de aller verste eksemplene i Vesten i løpet av de siste tjue åra: trafikkomlegging i Boston, den skotske parlamentsbygningen og Brandenburger flyplass i Berlin.

1. Full omlegging av trafikken i Boston
Den amerikanske storbyen Boston var plaget av endeløse bilkøer. En plan om å bygge flere store tunneler i tillegg til ny bru over Charles-elva. Prosjektet skulle stå ferdig etter åtte år og koste 46 milliarder kroner. Mange feil og tekniske utfordringer gjorde at sluttsummen ble på 147 milliarder. Arbeidet tok 16 år.

2. Den skotske parlamentsbygningen
Den nye skotske parlamentsbygningen skulle koste 44 millioner pund. Dette viste seg å være for lite til å dekke konsulentkostnadene. Sluttsummen ble på 400 millioner pund. I ettertid er vedlikeholdskostnadene kommet opp i 150 millioner kroner i året, og enkelte har foreslått å rive bygget for å spare skattebetalernes penger.


3. Berlins Brandenburger flyplass
Den nye storflyplassen i Berlin skulle stå ferdig i 2010. Idag er flyplassen fortsatt ikke åpnet, og regningen er fordoblet i forhold til planen, og er nå oppe i 50 milliarder kroner. Tyskerne håper flyplassen vil stå ferdig i 2019.


Les TUs oppsummering av prosjektenes mange tabber og overskridelser