Kontorlandskap aukar talet på sjukmeldinger

Kontorlandskap, foto louisehoffmann83 pixabay
Kontorlandskap, foto louisehoffmann83 pixabay*
Forskning fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) syner at det er 20 prosent høgare sjanse for at tilsette i kontorlandskap har sjukmeldt seg med eigenmelding enn tilsette ved einekontor. Forskar Randi Hovden Borge peiker overfor NRK på det velkjende poenget at det er vanskelegare å konsentrere seg når du høyrer andre sine samtalar og aktivitetar tett på. Men overraskande nok, syner forsking no at også den «sosiale praten» går ned i kontorlandskap – mellom anna fordi ein vil skjerme kollegene for forstyrringar.

Les meir på NRK.no