Konferanse i Bergen om skatteparadiser og skjulte penger

Tax Justice Network arrangerer 19. september en konferanse i Bergen om skatteparadiser og skjulte penger. Konferansen stiller spørsmålet om hvordan forskning kan gi mer åpenhet i finansielt hemmelighold.

Skatteparadisene og finansielt hemmelighold ser ut til å bestå, til tross for stadig mer oppmerksomhet om problemet. Det er behov for mer kunnskap for å utvikle nye løsninger. På konferansen får du presentert ny forskning og du får vite hvordan Financial Secrecy Index kan brukes av forskere og andre. Konferansen avsluttes med en metodedel spesielt tilpasset studenter som skriver oppgaver.
Konferansen er gratis, men det er begrenset antall plasser. Avmelding senere enn dagen før konferansen, blir fakturert med 200,- for å dekke kostnader til bevertning.
Program og full info på taxjustice.no