Knusende elev-seier mot Westerdals: 29 millioner tilbakebetales

Westerdals: for kreativ på inntektsiden.

Westerdals School of Communication tapte saken mot 474 tidligere elever på nær all punkter. Skolen har tatt for mye betalt av elevene gjennom 10 år. Dagens Næringsliv har beregnet at hver elev i snitt har betalt 20-30 tusen kroner for mye hvert år.

Fra før har 750 andre tidligere elever inngått forlik med skolen,  og mottatt 38.000 kroner hver i snitt. De 474 elevene avviste dette forliket, og vant altså nå fram med sitt krav om ca 60.000 kroner hver tilbakebetalt fra skolen.

Westerdals krevde inn om lag dobbelt så mye skolepenger fra elevene som reglene ga adgang til.

En del av elevene krevde også tilbakebetalt 6,9 millioner kroner for at skolen ga inntrykk av at studiet deres var godkjent av staten, mens det i realiteten ikke var godkjent. I rapporter til myndighetene førte Westerdals i en årrekke opp elever ved den ikke godkjente film- og tv-linja som elever ved tekstforfatterlinja, som var godkjent. Slik fikk skolen utbetalt offentlig støtte til en utdanning som ikke hadde krav på det. Skolen inngikk tidligere et forlik med departementet om tilbakebetaling av deler av denne støtten. Men elevene som krevde disse skolepengene refundert, tapte på dette punktet.

Les mer i Dagens Næringsliv