– Klimaendringene har doblet risikoen for tørkesomre som 2018

Meteorologer og klimaforskere ved Meteorologisk Institutt har presentert en rapport om tørkesommeren 2018. Tørken blir omtalt som den mest ekstreme som har vært siden værmålingene startet. Tørken knyttes til klimaendringer som allerede har inntrådt, ved at jet-strømmene som skiller det polare været fra det tempererte på våre breddegrader, tok en annen bane enn vanlig. Dermed ble denne gangen et høytrykk liggende over Skandinavia i uvanlig lang tid. Konsekvensene ble alvorlige, spesielt for jordbruket.

Antall dager med middeltemperatur over 20°C er normalt 11,6 for perioden mai-juni i Oslo. I 2018 var det 50 slike dager. Dersom klimautslippene øker moderat, vil antall slike dager dobles i varme somre mot slutten av århundret, mens antallet slike varme dager knapt vil øke i kalde somre.

Likevel tyder scenariene på at slike tørkesomre ikke vil bli veldig vanlige i framtiden. Men det vil bli langt flere somre som blir våtere enn vi hittil er vant til.

Les mer på yr.no

Rapporten kan lastes ned fra Meteorologisk institutt (pdf)