KI-lov: Forhandlingar mellom EU-parlamentet og kommisjonen

Bilde av robot. Artist: Bilboq. CC0
Bilde av robot. Artist: Bilboq. CC0*
EU sitt arbeid med lovgiving om kunstig intelligens har komme eit steg nærare realisering etter at EU-parlamentet har vedteke eit framlegg til lov. Men prosessen i EU er ikkje som i nasjonalstatar. No er parlamentet i gong med forhandlingar med kommisjonen om endeleg utforming av lova. Deretter må tilsvarande lover bli vedtekne i kvart enkelt medlemsland.

Noreg må også vedta eigne lover om KI i tråd med EU sine, før dei vil gjelde i  her i landet.

Framlegget til KI-lov i EU handlar ikkje om ChatGPT, men om konkret bruk av kunstig intelligens til konkrete oppgåver. Til dømes er fell vurdering av jobbsøknader, setting av karakterar og liknande inn under den nye lova, men generativ KI, som skriv tekst og programkode vil ikkje gjere det. I ein kronikk Aftenposten gjer Live Sunniva Hjorth og Tobias Mahler forsøk på å avklåre nokre moglege misforståingar av kva lova vil bety.

Les meir i Aftenposten

Ein EU-parlamentarikar meiner store delar av lovverket må skrivast om på grunn av kunstig intelligens.
Les meir på Altinget.no