Forside » Aktuelt » J.R. Andersen, Eli Bjørhusdal, J.G. Nesse, T. Årethun (red): Immateriell kapital

J.R. Andersen, Eli Bjørhusdal, J.G. Nesse, T. Årethun (red): Immateriell kapital

immateriell-kapital, bokJohn Roger Andersen, Eli Bjørhusdal, Jon Gunnar Nesse og Torbjørn Årethun (red): Immateriell kapital

Fjordantologien 2017

Humankapital, sosial og kulturell kapital er alle døme på immateriell kapital fordi dei representerer varige, ikkje-fysiske storleikar som kan ha ulik nytteverdi. Denne avkastninga kan både vera av materiell og immateriell karakter.

Boka tek for seg immateriell kapital på tre forskjellige område:

Del I handlar om tema knytt til migrasjon, der mellom anna utfordringar i samband med arbeidsinnvandring og møte med menneske på flukt frå krig og naud vert løfta fram.
Del II handlar om språk og læring, der ulike sider ved språkkultur, læringskultur og idrettskultur vert drøfta.
Del III tek for seg ulike typar immateriell kapital knytt til næringsliv og samfunn.

Tekstane er basert på presentasjonar som vart haldne på Fjordkonferansen i 2016.

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.