Invitasjon til artikkelutkast om profesjon, etikk og samfunnsansvar

Invitasjon til artikkelutkast om profesjon, etikk og samfunnsansvar – Professional responsibility – som vil bli vurdert for et særnummer i tidsskriftet Professions and Professionalism

Dette er invitasjon med call for papers til enkeltpersoner som i ulike settinger har arbeidet med tema knyttet til profesjon og etikk, profesjonsetikk, samfunnsansvar og bærekraft knyttet til profesjonsutøvelse. Det er ønskelig at artiklene har forfattere også utenfra Norden.
Som du ser av invitasjonen rigger vi for to løp:
  1. Abstrakt til NORDPRO-konferansen med frist 1. mai.
  2. Abstrakt til redaksjonen med frist 1. juli.

 Det kan også være aktuelt å publisere i Tidsskrift for Professionsstudier

Last ned invitasjonen her (pdf)