Forside » Aktuelt » Innspill til gruppesesjoner på NEON konferansen 2011 bes

Innspill til gruppesesjoner på NEON konferansen 2011 bes

Hovedtema for NEON-dagene 2011 er «organisering og størrelse». Størrelse er et viktig tema i organisasjonsteorien og for forskning på organisasjoner. Organisasjonsmessige trender og moter kommer og går, og for tiden er
iveren for å fusjonere stor både i offentlig og privat sektor:
-Hva vet vi egentlig ombetydningen av størrelse når det gjelder organisasjoner?
-Hvilke konsekvenser har størrelse på øvrig organisasjonsstruktur, prosesser, ledelse og resultat?
-Hva sier forskningen om stordriftsfordeler og ulemper?
-Hvordan bør lederstrukturer endres i takt med økende størrelse?
-Hvordan vokse eller bli mindre på en best mulig måte uten for store omkostninger for den enkelte ansatte, organisasjonen og samfunnet?
-Hvordan har synet på organisasjoners størrelse endret seg historisk?

Fokus settes på følgende:
-Tematisk fokus: Som tidligere er årets NEON-konferanse åpen for et vidt spekter av faglige tema. Der det faller naturlig oppfordrer vi til å reflektere rundt størrelse og organisering som en mulig innfallsvinkel til en gruppesesjon, men dette er selvsagt ikke noe krav.
-Form på gruppesesjoner: Sesjonene bør ha ulik form. Noen kan reflektere den
tradisjonelle paperbaserte tradisjonen, mens andre kan ha mer preg av å være kreative verksted eller diskusjonsforum. Sesjoner som tar opp pedagogiske forhold er relevant. Vi vil også sette pris på forslag til grupper for diskusjon om prosjektideer og arbeider i en tidlig fase.
-Nærings- og samfunnsliv: NEON-nettverket består også av medlemmer som arbeider i offentlige og private virksomheter, og vi ønsker forslag til gruppesesjoner som er skreddersydd for de som arbeider med organisasjonsutforming og -utvikling i praksis.
-Publisering: Det er et mål at NEON-konferansen 2011 skal resultere i flere
publikasjoner, f.eks. bokprosjekter eller temanummer i tidsskrifter. Vi ønsker derfor at noen av de foreslåtte gruppesesjonene kan representere en publiseringskanal.

På basis av dette bes følgende opplysninger fra alle som ønsker å foreslå en
gruppesesjon:

A: Tittel på sesjonen (fortrinnsvis norsk, men engelsk om nødvendig).
B: Tema: Kort beskrivelse av tema for gruppesesjonen (ca. 10 linjer med tekst).
C: Form: Paperbasert eller debatt/diskusjon? Utveksling av paper i forkant av konferansen,
eller presentasjoner der og da? Ett eller flere plenumsinnlegg med påfølgende
plenumsdebatt, posterpresentasjon, rundebordsdiskusjon eller panel av debattanter?
D: Organisering: Hvem skal lede og være ansvarlig for gruppesesjonen? Antall forventede
presentasjoner? Hvor mye tid er det behov for? (Lengden på gruppesesjonene varierer mellom
1,5 og 2 timer).
E: Publisering og formidling: Foreligger det planer om publiseringsaktiviteter i etterkant
eller eventuelle andre formidlingstiltak?
F: Ansvarlig (e) for sesjonen: Navn, stilling og kontaktinformasjon.

Forslag som omtaler de seks punktene (A-F) sendes som e-post til Beate Elstad
(beate.elstad@sam.hio.no) eller Signy Irene Vabo (signy.vabo@sam.hio.no) innen
15. februar 2011. Merk e-postens emne med: «NEON forslag». Nå handler det altså om forslag til gruppesesjoner. Invitasjon til å foreslå paper/innlegg kommer senere.

I løpet av februar/mars vil NEON-sekretariatet og konferansekomiteen gå gjennom alle forslag, og forslagsstillere vil bli kontaktet innen utgangen av mars.

Vertskapet for årets konferanse er Høgskolen i Oslo. Konferansen arrangeres i samarbeid med Høgskolen i Akershus (som fra 1.8.2011 slås sammen med Høgskolen i Oslo), Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) og Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB).

Lenke:
Kjelde: NEON

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.