– Ikke Havforskningens oppgave å heie på noe som helst

Fiskeriminister Per Sandbergs beskjed til Havforskningsinstituttet om å være positive til vekst i havbruksnæringen, høster kritikk fra akademia. Rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen sier til Bergens Tidende: – Det er ikke Havforskningsinstituttets oppgave å heie på noe som helst. De skal være objektive, slik at politikerne har det best mulige vitenskapelige grunnlaget for sine beslutninger.

Torsdag møttes representanter for Havforskningsinstituttet (HI), Fiskeridepartementet og Norske Sjømatsbedrifters Landsforening etter at sjømatbedriftene hadde sendt bekymringsmelding til departementet over en forskningsrapport fra HI. Sandberg foreslo på møtet å opprette et rådgivende organ som skal bistå Havforskningsinstituttet og gjennomgå den aktuelle rapporten.

På spørsmål fra Bergens Tidende om HI bør være positive til vekst i oppdrettsnæringen selv om den ikke skulle være forsvarlig, svarte Sandberg slik: –  HI skal legge til grunn at det er forsvarlig, og da må de lage modeller som gjør det forsvarlig å nå de målene.
Professor Steinar Vagstad sitter i hovedstyret i Forskerforbundet, og sier han aldri har hørt noen lignende uttalelse fra en statsråd. – Det har jeg virkelig ikke, og jeg håper jeg aldri får høre det igjen.