Hvordan skrive konkurransedyktige EU-søknader?

Forskningsrådet inviterer til kurs i søknadsskriving for EUs 7. Rammeprogram, 29. august klokken 09.00-15.30.

Lenke: //www.hyperion.ie/fp7proposalcourse.htm
Kjelde: NFR