– Hva kan vi gjøre mot moderne slaveri?

Antakelig lever så mange som 35 millioner mennesker som slaver i verden i dag. Niklas Kreander, førsteamanuensis ved Høgskolen i Telemark, skrev i et innlegg i Varden i sommer om hva som gjør folk til slaver, og stiller spørsmålet om hva vi kan gjøre for å motarbeide slaveri.

Kreander viser til historier om menneskesmugling og marginaliserte befolkningsgrupper i fattige land som dagens Rohinga-flyktninger fra Burma, som i sin håpløshet ender i slaveri. Prostitusjon, manglende skolegang og ekstrem fattigdom gir også næring til den skitne "forretningsmodellen". Norge går heller ikke fri – også her lever folk i slaveri.

Kreander mener at flere bransjer nærmest lever av slavearbeid i fattige land. Så lenge forbrukere i Vesten ikke legger vekt på annet enn pris, står vi i fare for å bidra til slaveriet. En annen viktig forutsetning for effektiv kamp mot slaveri, er utdanning. Kreander ser fjorårets fredspris som et viktig håndslag til kampen mot slaveriet. Men kanskje viktigst ville det være dersom vi klarte å holde oppe en moralsk full avvisning av alle former for slaveri.

Les hele innlegget i Varden 6. juli 2015