Høgskolen i Sørøst-Norge: Ett skritt nærmere universitetsstatus

Antallet norske universiteter vil antakelig stige fra 9 til 10 i nær framtid. Den sakkyndige komiteen som vurderer søknaden fra Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) om universitetsstatus, innstilte nylig på at akkreditering bør gis. Høgskolen har nå seks uker på seg til å svare på anmerkningene fra komiteen, før saken kommer styret i NOKUT, sannsynligvis 26. april.

Til Khrono.no forteller rektor Petter Aasen ved USN at det først og fremst har vært problemstillinger rundt flercampus-lokaliseringen det har vært fokusert på.

— Universitetsstatus vil gi oss alle fullmakter til å videreutvikle vår hovedprofil og dermed styrke profesjonsfagene og våre arbeidslivsrettede og samfunnsrelevante studier basert på tett samspill med arbeids- og samfunnsliv i regionen, og anvendt, praksisnær og profesjonsrettet forskning og utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet som bygger opp under studieprogrammene, sier rektor Petter Aasen, til usn.no.

Les mer på Khrono.no