Historisk dom mot polititopp

Purk eller skurk? Skurk.

Tingsretten dømte den høyt profilerte politimannen Eirik Jensen skyldig på alle punkter. Retten fester overhodet ingen lit til forklaringene hans, og eks-politimannen endte dermed med lovens strengeste straff. Forsvareren annonserer at Jensen er uenig i dommen og sikkert kommer til å anke.

I lagmannsretten møter Jensen en jury, som kan være noe mer tilbøyelig til å vise sympati for tiltalte. Lagmannsretten mener Jensen hadde en aktiv rolle i Cappelens omfattende hasjsmugling. – Jensen har bevisst og aktivt latt Cappelen i ti år være i den tro at han og hans hasjvirksomhet er beskyttet av Jensen, og således at en av de viktigste hindringene for kriminalitet er ryddet av veien, skriver retten i kjennelsen.

Jensen hadde et stor beholdning kontanter, som stadig fikk påfyll. Ifølge retten stanset tilførselen av kontanter avslørende nok i det øyeblikket Cappelen ble arrestert.

Mange kommentatorer legger vekt på at dette er en helt unik rettssak i Norge, og at den vil svekke tilliten til politiet. Rettskommentator Inge D. Hansen i Aftenposten spør seg om det kan være misforstått kollegialitet som gjennom en årrekke har hindret et anselig antall politifolk med mistanker til Jensen fra å melde fra om dem.

Les mer i Aftenposten