Gigantbot til kullkraftselskap

Duke's friske logo
skjuler en mørkere
virksomhet

Det største amerikanske energiselskapet Duke Energy er dømt til å betale 768 millkoner kroner i erstatning og opprydding etter å ha forurenset elva Dan river. Det er drøyt ti år siden selskapet slapp ut 40.000 tonn giftig kullaske elva i Nord-Carolina. Selskapet har erklært seg skyldig i brudd på vannlovgivningen ved 5 askedepoter i delstaten. 15 tilsvarende søksmål mot selskapet står i kø i andre stater. Duke Energy har bestemt at beløpet skal belastes aksjonene, slik at strømprisene ikke vil stige.
En av de større aksjonærene i selskapet er det norske oljefondet.

Saken kommer tilfeldigvis opp rett i forkant av at Stortinget neste uke skal ta stilling til om Oljefondet skal trekke ut investeringene sine i kullselskaper.

Den amerikanske organisasjonen Waterkeeper Alliance hevder at 33 av 35 askedepoter de har undersøkt i USA, lekker. De hevder at det vil koste 10 milliarder dollar bare å tette lekkasjene i Nord-Carolina. Donna Lisenby, talsperson i organisasjonen, sier til Aftenposten at det virker urettferdig at norske skattebetalere skal betale regningen for de kriminelle handlingene til et amerikansk selskap.

Les mer i Aftenposten