Forside » Aktuelt » Frokostseminar: Etiske utfordringer i utviklingsforskning

Frokostseminar: Etiske utfordringer i utviklingsforskning

I all forskning er det viktig å ha en høy etisk bevissthet. Som utviklingsforsker står man i tillegg overfor en rekke etiske utfordringer som kan knyttes til kulturforskjeller og ubalanse i  maktforhold. Noen av disse kan gå utover det man tradisjonelt tenker på som forskningsetikk. Å utvikle et etisk beredskap for utviklingsforskning er både nyttig og nødvendig.

På dette seminaret vil etiske utfordringer og dilemmaer som kan oppstå i dagens utviklingsforskning og hvordan man kan møte disse bli berørt.
3 innledere fra ulike fagmiljø vil bidra før det blir debatt.

Lenke: //www.uib.no/ledelsen/seminar/2010/04/frokostseminar-etiske-utfordringer-i-utviklingsforskning
Kjelde: UiB

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.