Forside » Aktuelt » Gjesteforelesning: Tillit som senka guard?

Gjesteforelesning: Tillit som senka guard?

Kommentarinnlegg: Tor Halvorsen, 1. amanuensis. Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, UiB

Forelesningen tok utgangspunkt i en artikkel som kommer i festskrift til Jon Elster sin 70-årsdag og forklarer hvorfor en handlingsteoretisk tilnærming til tillit er den mest fruktbare.

Aktuell litteratur:
Grimen, Harald. 2009. Hva er tillit, Oslo: Universitetsforl.

Slagstad, Rune (red) 2010: Elster og Sirenenes sang, PAX

Kjelde: HiO

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.