Frøydis Oma Ohnstad: Profesjonsetikk i skolen – læreres etiske ansvar

Publisert 2010

Frøydis Oma Ohnstad: Profesjonsetikk i skolen – læreres etiske ansvar Høyskoleforlaget 2010

Forfatteren beskriver selv boka slik på sin blogg: "Lærere stilles daglig overfor spørsmål som krever etiske overveielser, og tar en rekke valg som får konsekvenser for elever, foreldre og andre. For å utvikle etisk gode måter å opptre på må både lærerstudenter og praktiserende lærere kunne identifisere etiske spørsmål og diskutere dem med hverandre. Boka gir praktisk og teoretisk hjelp til etisk refleksjon og bevisstgjøring. Med utgangspunkt i en rekke autentiske etiske dilemmaer fra lærere i skolen, belyses ulike etiske problemstillinger."