Forside » Aktuelt » – Etikkopplæring ved feltprester en levning fra middelalderen

– Etikkopplæring ved feltprester en levning fra middelalderen

Thomas Aquinas

Thomas Aquinas

Spørsmålet stilles i artikkelen “Rettferdig krig eller så sender de ned bombefly mot fattigere land?” publisert i PACEM nr 1, 2012, Militært tidsskrift for etisk og teologisk refleksjon, utgitt av Feltprestkorpset.

Dokrtinen om “Rettferig krig” har sitt opphav i Bibelen, og kristne tenkere som Augustin i antikken og Thomas Aquinas i middelalderen utviklet ideen om at krig kunne være uttrykk for Guds vilje. Ifølge Aquinas skulle krig bare brukes mot ikke-kristne folk og land. I romertiden ble det ansett som en rettferdig krig når keiserens hær slo ned ytre fiener eller opprør, og slik opprettholdt fred for borgerne.
I nasjonalstatenes Europa var det derimot ikke lenger noen prinsippiell moralsk forskjell på den ene og den andre statens rettferdige motiver for krig.

Etter Vietnamkrigen er igjen doktrinen om rettferdig krig blitt den normale legitimering av krigen, selv om det ikke lenger finnes noen keiser som kan representere Guds vilje. I dag er det derimot bare USA som besitter viljen og evnen til å representere en global “Leviathan”, og som følgelig har tatt på seg rollen å definere om det er rettferdig med krig i hvert aktuelle tilfelle. Ofte er det ideelle organisasjoner og kampanjer, f.eks. Leger uten grenser eller KONY2012 som idag går foran i å legitimere krig.

Les hele artikkelen i PACEM

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.