Fossilutslipp tar nye veier: oljeselskapene satser på plast

Plastforbruket i verden øker dramatisk. Om utviklingen fortsetter som nå, vil forbruket være firedoblet i 2050, og plasten vil da stå for 20 prosent av CO2-utslippene, mot én prosent i dag. En ny rapport fra Norsk Klimastiftelse har fått den talende tittelen "Plast og klima – samme sak".

Ny forskning viser at plast som blir utsatt for sollys slipper ut den farlige klimagassen metan. I store deler av verden er plastforurensingen stor og øker kraftig – særlig i vektøkonomier som Indonesia, Brasil og Kina. Plastproduksjonen gir utslipp i hele livsløpet. Store oljeselskaper som Shell, Total og Exxon Mobile satser nå stort på plastproduksjon.

Fornybar plast lanseres som løsning på plastproblemet, men alle utslipp fra plastproduksjonen blir man ikke kvitt om man går over til plast basert på ikke-fossile kilder. Rapporten peker også på at plast fra ikke-fossile kilder ikke løser hovedproblemene med plast. –  For- nybar plast vil være et like stort problem i magen på hvaler som fossil plast, sier Marius Gjerset i ZERO.

Fornybar plast passer i varmkompost, fordi den brytes ned i varme omgivelser. Men i naturen går nedbrytingen mye seinere.

Les mer, og last ned rapporten fra Energi og Klima