Først med etiske retningslinjer: åpner for partnere innen atomvåpen

De nye etiske retningslinjene ved Universitetet i Tromsø slakker på tidligere krav til etisk standard hos samarbeidspartnere. UiT Norges arktiske universitet er først blant norske universiteter til å vedta etiske retningslinjer for samarbeid med eksterne aktører. Retningslinjene skal håndheves av direktøren, ikke av styret. – Hvis direktøren, i samarbeid med rektor og styreleder, finner et eventuelt samarbeid sterkt etisk problematisk, så vil saken fortsatt bli forelagt universitetsstyret, sier rektor Anne Husebekk til Khrono.

Tidligere selskaper som Airbus og Boeing har så langt blitt utestengt fordi de også produserer atomvåpen. Nå åpner de nye retningslinjene for å starte opp slikt samarbeid. Rektor Anne Husebekk forteller at universitetet tidligere har holdt seg til de etiske retningslinjene fra Statens pensjonsfond utland - oljefondet. Disse har stengt atomvåpenprodusenter ute siden 2005.

De nye etiske regningslinjene setter uttalte grenser ved «grove eller systematiske krenkelser av menneskerettigheter» og «barnearbeid».

Husebekk sier til Khrono at meningen ikke er at universitetet skal bli "mindre etisk". Hun legger til: — Vi vil ha fri og uavhengig forskning, det er det vi er til for, men samtidig har vi dette spørsmålet om økonomi som dukker opp hele tiden.

Les mer på Khrono.no