Forside » Aktuelt » FORPRO workshop på NEON-konferansen 2010

FORPRO workshop på NEON-konferansen 2010

Denne gruppen er åpen for alle bidrag med tema knyttet til profesjon, profesjonalisering, profesjons- og kompetanseledelse.

I 2010 inviterer vi særlig til bidrag som belyser nye former for profesjonalisering eller avprofesjonalisering og spenninger mellom profesjon og kyndighet på ene siden og organisasjon og myndighet på andre siden. Vi retter også fokus mot utdanningsgjøringen av arbeidslivet og de nye betingelsene for profesjonsutdanning som planer om flere norske profesjonsuniversitet gir og lederutfordringer knyttet til profesjonelle organisasjoner. En rådende tese er at profesjonsledelse er særlig vanskelig.

Et tema som vi særlig inviterer bidrag til å belyse har vi kalt: Organisatorisk rytme og profesjonell tid. Vi tenker oss at ulike organisasjoner og profesjoner har dominerende tidskulturer som fremmer noen aktiviteter, men hemmer andre fokus, problem- og løsningsdefinisjoner. Beredskapsorganisasjoner har for eksempel en blanding av langsom tid i lange perioder kombinert med hurtig tid og brannstasjonsmodell for utrykningsformål.

Sesjonen blir paperbasert. Abstract sendes til Tom Skauge: tos@hib.no

 

Lenke: //rokkan.uni.no/sites/neonnet/neondagene/neondagene-2009/
Kjelde: NEON

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.